legalizacija

TZ - Općine Draž

Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016),i članka  38. Statuta Općine Draž ( Službeni glasnik Općine Draž, broj: 01/13) općinski načelnik Općine Draž donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNIH NABAVA OPĆINE DRAŽ

I. OPĆE ODREDBE

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog, svrhovitog i transparentnog trošenja proračunskih sredstava, ovim Pravilnikom o provedbi jednostavnih nabava u Općini Draž (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji se donosi na temelju Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016) uređuju se postupci koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, usluga i radova, procijenjene vrijednosti nabave (ukupni iznos vrijednosti nabave bez poreza na dodanu vrijednost - PDV) do =200.000,00 kuna (kn) za nabavu roba i usluga, odnosno do =500.000,00 kn za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) do kojih vrijednosti pragova, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ZJN-a 2016, se ne primjenjuje ZJN 2016.

(2) U provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova osim ovog Pravilnika obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i pod zakonske akte, te opće i posebne akte Općine Draž (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koji se odnose na pojedini predmet nabave.

 

Više u prilogu...

2°C

Draž

Srednje oblačno

Vlažnost: 93%

Vjetar: 22.53 km/h

  • 20 Stu 2017 7°C 0°C
  • 21 Stu 2017 10°C 2°C