legalizacija

TZ - Općine Draž

Porez na nekretnine

Poštovani,

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. Naime, nakon uvođenja poreza na nekretnine, više se neće plaćati komunalna naknada i direktna spomenička renta budući će oni biti sadržani u porezu na nekretnine.

Novi porez oporezivat će nekretnine, a u njih spadaju: stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Člankom 32. Zakona propisano je slijedeće:

(1) Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik je nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

(3) Ako je vlasnik nepoznat te ako nema valjanog pravnog temelja za posjedovanje nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, nesamostalni posjednici nekretnine dužni su dati izjavu tko se za potrebe ovoga Zakona smatra poreznim obveznikom.

(4) Iznimno od ovoga članka, ako porezni obveznik nije poznat, obveznikom plaćanja poreza smatra se nekretnina kojoj će se zaključkom dodijeliti zastupnik po službenoj dužnosti prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Nadalje, člankom 51.Zakona propisano je da samostalni posjednik (vlasnik) solidarno jamči za naplatu poreza kada je pravnim poslom prenio obvezu plaćanja poreza na nesamostalnog posjednika (korisnika).

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Unatoč najavi odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, po preporuci Porezne uprave, Općina Draž  nastavlja sa prikupljanjem podataka putem obrasca u cilju pravodobnog ažuriranja baze podataka.

Zbog velikog broja obveznika i količine podataka pozivamo Vas da ispunite obrazac i isti dostavite do kraja tekuće 2017 godine.

U slučaju nepoštivanja roka dostave podataka porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Draž s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine. 

Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti  poseban obrazac prijave.

Molimo da obrasce popunite u skladu sa stvarnim činjeničnim stanjem, za sve nekretnine koje posjedujete. 

Obrazac prijave poreza na nekretnine se može preuzeti u Općini Draž i na web stranici Općine Draž, www.draz.hr.

Popunjeni obrazac dostavite na email:

-        Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-        osobno

-        ili putem pošte na adresu Općine Draž – Draž, B. Radić 58, 31305 Draž

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti  službenicima  Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Draž na slijedeće brojeve telefona:

031/736-518, 031/736-517, 031/736-100

S osobitim štovanjem,

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE DRAŽ

Obrazac porez na nekretnine poslovni prostor  -Obrazac porez na nekretnine stambeni prostor

6°C

Draž

Oblačno

Vlažnost: 94%

Vjetar: 17.70 km/h

  • 17 Ožu 2018 8°C 2°C
  • 18 Ožu 2018 2°C 0°C