legalizacija

TZ - Općine Draž

Javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Općine Draž

Temeljem članka 5. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Draž KLASA: 602-04/16-01/03 , URBROJ: 2100/04-01/16-01, od 20. lipnja 2016. godina, općinski načelnik Općine Draž dana 04. listopada 2017, objavljuje:

Javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Općine Draž

 

I.

Pozivaju se studenti s područja Općine Draž, da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za 2017./2018. akademsku godinu, do zaključno 31. listopada 2017. godine. u Jedinstveni upravni odjel Općine Draž .

II.

Pravo za dodjelu stipendije ima student, ako ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je državljanin Republike Hrvatske,
  2. da ima prebivalište na području Općine Draž
  3. da je student:

-        treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija,

-        treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog

sveučilišnog studija,

-        prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog

diplomskog stručnog studija,

  1. da redovito upisuje svaku slijedeću akademsku godinu, odnosno naredni semestar
  2. da pohađa studij na području Republike Hrvatske.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

- studenti koji ponavljaju godinu,

- studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora,

- studenti koji nemaju prebivalište na području Općine Draž.

III.

Da bi ostvarili pravo na stipendiju studenti u akademskoj godini za koju se objavljuje javni poziv za ostvarivanje prava na stipendiju moraju biti redovno upisani u višu godinu studija (viši semestar) u odnosu na prošlu akademsku godinu.

IV.

Obvezna dokumentacija jest slijedeća:

  1. Prijava za dodjelu stipendije,- (propisani obrazac)
  2. Preslika osobne iskaznice
  3. Potvrda visokog učilišta o statusu redovnog studenta i upisu u višu godinu u odnosu na proteklu akademsku godinu, odnosno u naredni redovni semestar.

V.

Prijave za dodjelu stipendije mogu se podnijeti neposredno predajom dokumentacije u Jedinstveni upravni odjel Općine Draž, ili preporučeno poštom na adresu Braće Radić 58, 31305 Draž uz naznaku „Javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Općine Draž“, te putem elektroničke pošte na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ( scanirane original propisane dokumente) .

VI.

Provedbu postupka pregleda zaprimljenih zahtjeva u svezi dodjele stipendija obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija , Jedinstveni upravni odjel , vrši pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva, te utvrđuje listu studenata koji zadovoljavaju uvjete.

Prijedlog – listu studenata Jedinstveni upravni odjel dostavlja načelniku roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva .

Načelnik Odlukom utvrđuje rang-listu za studente.

Rang-lista se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i službenim stranicama općine Draž.

VII

Svaki podnositelj zahtjeva može na listu iz točke VI. ovog Javnog poziva podnijeti pisani prigovor JUO u roku od osam (8) dana od dana objave .

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.

Odluku o prigovoru donosi načelnik te se ona u pisanom obliku sa obrazloženjem dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka načelnika po prigovoru je konačna.

VIII.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa studentom se sklapa ugovor o stipendiranju za razdoblje redovnog obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran za jednu akademsku godinu pod uvjetom da tijekom tog obrazovanja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata s područja Općine Draž KLASA: 602-04/16-01/03 , URBROJ: 2100/04-01/16-01, Draž, 20. lipnja 2016. godina.

KLASA: 602-04/17-01/01

URBROJ: 2100/04-01/17-02

Draž, 04. listopada 2017.godina

NAČELNIK

OPĆINE DRAŽ

v.r. Stipan Šašlin, dipl.ing.

Prilog:

- zahtjev za dodjelu stipendije

5°C

Draž

Pljusak

Vlažnost: 87%

Vjetar: 17.70 km/h

  • 17 Sij 2018 6°C 2°C
  • 18 Sij 2018 6°C 0°C