legalizacija

TZ - Općine Draž

Općinsko vijeće Općine Draž

1. EVA BALATINAC prof., HDZ , - predsjednica  Općinskog vijeća Općine Draž

2. ĐURO NOVOSELIĆ dipl.iur., nazavisni vijećnik, - prvi  zamjenik predsjednika općinskog vijeća Općine Draž

3. FERENC GINDER, kandidacijska lista grupe birača - 2. zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž

4. ANTON VINOJČIĆ, HDZ

5. JOŽEF KERESTEŠ, HDZ

6. MATIJA TADIJANOV, HDZ

7. TIBOR ŽIVIĆ, nazavisni vijećnik

8. BALINT JUHAS, kandidacijska lista grupe birača

9. STJEPAN MARTINOV dr.vet., - HSS, HDSSB

10. MILENA PRAKATUR IGNJIĆ dipl. iur., -  HSS, HDSSB

11. KRISTINA ŠIPOŠ, kandidacijska  lista grupe birača

12. STJEPAN ŽIVIĆ, kandidacijska lista grupe birača

13. TADIJA BENIĆ, kandidacijska lista grupe birača

Temeljem članka 10. stavak 1. točka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj : 25/13) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način, između ostalog  i „zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti. “

U nastavku donosimo:

- Preglede dnevnih redova i zapisnike sa sjednica općinskog vijeća Općine Draž

Odluke usvojene na sjednicama općinskog Vijeća Općine Draž, objavljuju se u „Službenom glasniku“ Općine Draž.

26°C

Draž

Djelomična naoblaka

Vlažnost: 32%

Vjetar: 17.70 km/h

  • 29 Svib 2017 26°C 12°C
  • 30 Svib 2017 27°C 14°C