Jednostavna nabava

27 Lis 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Opremanje društvenog doma u Batini“ Broj jednostavne nabave : OD-41/20 CPV: 39100000

27 Lis 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE „SPORTSKO IGRALIŠTE-VANJSKO VJEŽBALIŠTE NA K.Č.BR.954/1 U K.O. DRAŽ“ BROJ JEDNOSTAVNE NABAVE : OD-40/20 CPV: 37440000

02 Lis 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Sportsko igralište-vanjsko vježbalište na k.č.br.954/1 u k.o. Draž“ Broj jednostavne nabave : OD-40/20 CPV: 37440000

12 Kol 2020

Poziv na dostavu ponuda. Javna rasvjeta u naselju Batina (osim ulica sv. Ivana Nepomuka i Dunavske ulice) 3. dio“ Broj jednostavne nabave : OD-38/20 CPV: 45232200-4

08 Srp 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA IZGRADNJA RASVJETE ZA IGRALIŠTE U DRAŽU OD-24/20 CPV : 45212200-8 Ponovljeni postupak

Stranica 1 od 3

Postupci koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, usluga i radova, procijenjene vrijednosti nabave (ukupni iznos vrijednosti nabave bez poreza na dodanu vrijednost - PDV) do = 200.000,00 kuna (kn) za nabavu roba i usluga, odnosno do = 500.000,00 kn za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) do kojih vrijednosti pragova, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ZJN-a 2016, se ne primjenjuje ZJN 2016.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016),i članka 38. Statuta Općine Draž ( Službeni glasnik Općine Draž, broj: 01/13) općinski načelnik Općine Draž donosi.

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNIH NABAVA OPĆINE DRAŽ