Jednostavna nabava

23 Ožu 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Sanacija nerazvrstane ceste OD-11/20 CPV: 45233141

18 Ožu 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ OD-10/20

25 Stu 2019

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U postupku jednostavne nabave izgradnje i modernizacije javne rasvjete u Batini za projekt „Javna rasvjeta u naselju Batina (osim ulica sv. Ivana Nepomuka i Dunavske ulice)“, Broj jednostavne nabave : D-27/19

06 Stu 2018

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU HIGIJENSKIH POTREPŠTINA U SKLOPU PROJEKTA "ŽELIM RADITI-PROJEKT ZAPOŠLJAVNJA ŽENA", JEDNOSTAVNA NABAVA ROBE, E-OD-32/18

28 Lip 2018

POZIV NA DOSTAVU PONUDA SANACIJA NOGOSTUPA NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ Jednostavna nabava Broj jednostavne nabave : E-OD -43/18 CPV : 45213316

Stranica 1 od 2

Postupci koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, usluga i radova, procijenjene vrijednosti nabave (ukupni iznos vrijednosti nabave bez poreza na dodanu vrijednost - PDV) do = 200.000,00 kuna (kn) za nabavu roba i usluga, odnosno do = 500.000,00 kn za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) do kojih vrijednosti pragova, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ZJN-a 2016, se ne primjenjuje ZJN 2016.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016),i članka 38. Statuta Općine Draž ( Službeni glasnik Općine Draž, broj: 01/13) općinski načelnik Općine Draž donosi.

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNIH NABAVA OPĆINE DRAŽ