Ispiši ovu stranicu

Usluge izrade projektne dokumentacije za Topoljski Dunavac, Ulica hrvatskih branitelja i putevi od Ulice hrvatskih branitelja do lovačkog doma i ribičkog doma, te put od ŽC4018 do ribičkog doma

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
BAGATELNA NABAVA
PREDMET NABAVE:
 
Usluge izrade projektne dokumentacije za Topoljski Dunavac, Ulica hrvatskih branitelja i putevi od Ulice hrvatskih branitelja do lovačkog doma i ribičkog doma, te put od ŽC4018 do ribičkog doma  , evidencijski broj: OD-33/17