Plan zimske službe za 2017 godinu

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) Plan zimske službe izrađen je sukladno Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta („Narodne novine“ broj 25/98 i 162/98).

Planom zimske službe utvrđuje  se:

  • Prioritet održavanja;
  • Mjesto pripravnosti zimske službe;
  • Stupnjevi pripravnosti zimske službe;
  • Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima,
  • Obavještavanje o stanju na cestama.

Plan zimske službe sadrži prioritet čišćenja cesta, ulica i staza od snijega i posipavanja radi sprječavanja poledice, te potreban broj i vrstu  mehanizacije potrebne za obavljanje zimske službe. Intervencije čišćenja moraju se obavljati na vrijeme, radi nesmetanog odvijanja cestovnog i pješačkog prometa.


Djelatnost zimske službe u zavisnosti od jačine prometa, dužine ceste, trajanja vremenskih nepogoda, iziskuje stalnu pripravnost mehanizacije i osoblja kako bi se pravovremeno interveniralo na svim dionicama cesta i u predviđenim rokovima završili radovi.   Ovisno o raspoloživim sredstvima koja se izdvajaju za zimsku službu i prema raspoloživoj mehanizaciji ne može se istovremeno intervenirati na svim pravcima, te je izvršeno razvrstavanje pojedinih relacija cesta u 3 prioriteta, a imajući u vidu prometnu važnost pojedinih relacija, namjenu 

Više u prilogu...