NATJEČAJ ZA MJERU 1.1.4. POTPORA OSNAŽIVANJU POSTOJEĆIH MIKRO I MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Lokalna akcijska grupa Baranja dana 5. travnja 2018. godine objavljuje 1. Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za mjeru 1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 godine.  
Prihvatljivi prijavitelji u skladu s poglavljem 2. točkom 2.1. Natječaja su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 eura, a nalaze se na području LAG-a Baranja kako slijedi:
Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac Gradovi: Grad Beli Manastir,  dio Grada Osijeka - odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje
 
Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva slijedećih organizacijskih oblika:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
 
Rok za podnošenje prijave projekata je od 19. travnja. 2018. do 21. svibnja 2018. godine.

Više u prilogu.