TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE

TEMA VJEŽBE

Aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika  sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Draž na provođenju mjera zaštite i spašavanja u slučaju požara na turističkom brodu: gašenje požara na turističkom brodu i spašavanje turista.

Vježba se organizira kao nadogradnja provedbe osposobljavanja snaga sustava civilne zaštite lokalne razine: ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i postrojbe civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na vježbi.

CILJ I ZADAĆE VJEŽBE

- provjera predloženih mjera i rješenja iz planova civilne zaštite

- uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti organiziranih snaga sustava civilne zaštite

- provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima

- provjera koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite

- provjera dostatnosti i izgradnja nedostajućih kapaciteta i sposobnosti,

- podizanje razine sigurnosti turista

Više u prilogu...