POTPISAN UGOVOR SA IZVOĐAČEM RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE DR. FRANJE TUĐMANA U DUBOŠEVICI

Nakon provedenog postupka javne nabave, dana 27. 07.2018. godine u službenim prostorijama Općine Draž potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova za rekonstrukciju ulice dr. Franje Tuđmana u Duboševici sa izvođačem radova OSIJEK-KOTEKS d.d.

Vrijednost radova iznosi 4.748.658,23 kn.

Projekt „Rekonstrukcija ulice dr. Franje Tuđmana u Duboševici“ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.  Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.