ODRŽANA KONFERENCIJA U SKLOPU „ŽELIM RADITI - PROJEKT ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“

Dana 05. listopada 2018. godine u prostorijama Spomen doma Memorijalnog kompleksa u Batini, održana je početna konferencija projekta „Želim raditi - projekt zapošljavanja žena“ kojeg provodi Općina Draž u suradnji sa projektnim partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir.

Na početku konferencije uvodni govor održali su Šandor Šipoš zamjenik načelnika Općine Draž i Eva Balatinac predsjednica Općinskog vijeća Općine Draž.

U ime projektnog partnera HZZ Dinko Vladova izrazio je zadovoljstvo projektom te istakao ulogu HZZ-a  koja je bila u odabiru i upućivanju nezaposlenih žena na prijavu za zapošljavanje. Uloga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, kako je istakao njihov predstavnik Hrvoje Knežević, bila je u identifikaciji krajnjih korisnika projekta.

Kroz projekt je zaposleno 20 dugotrajno nezaposlenih žena, od kojih je većina preko 50 godina života, na razdoblje od 24 mjeseca na poslovima gerontodomaćica.  Projektom je smanjena nezaposlenost na području Općine Draž a istodobno je za 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, kao krajnjih korisnika projekta, unaprijeđena kvaliteta života.

Projekt, njegove ciljeve, aktivnosti i tijek provedbe je predstavila Ana Lazić voditeljica projekta.                    - Većina projektnih aktivnosti realizirana je tijekom srpnja, kolovoza i rujna, poput zapošljavanja voditelja projekta i asistenta voditelja projekta, 20 gerontodomaćica, nabave bicikla i informatičke opreme, aktivnosti promidžbe i vidljivosti. U tijeku je nabava higijenskih potrepština za kućanstva krajnjih korisnika. Nakon što gerontodomaćicama završi radni odnos, predviđeno je programima osposobljavanja, prema interesu i  izboru svake žene, unaprijediti njihove poslovne kompetencije kako bi postale konkurentnije na tržištu rada - istakla je voditeljica projekta.

”Želim raditi-projekt zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu ”Zaželi – Program zapošljavanja žena”,  prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.05.0122, a njegova vrijednost je 3.211.812,24 kune.