Rekonstrukcija mosta i izgradnja pristupne ceste u Dražu na kč.br. 4310 preko postojećeg kanala na kč.br. 4231

Nakon provedenog postupka javne nabave, dana 16. siječnja 2020. godine u službenim prostorijama Općine Draž, općinski načelnik Stipan Šašlin i predstavnici izvođača radova Osijek-koteks d.d. potpisali su  ugovor o javnoj nabavi radova za projekt „Rekonstrukcija mosta na glavnom odvodnom kanalu za CS Draž (stac 0+410) i spojna cesta na kč.br. 4310 k.o. Draž“.

Predmet ugovora je izvođenje radova na  rekonstrukciji mosta i izgradnja pristupne ceste u Dražu na kč.br. 4310 preko postojećeg kanala na kč.br. 4231, te uklapanje na županijsku cestu  4018 (D7 – Topolje – Gajić – Batina, D212).

Ugovorena vrijednost radova iznosi 2.657.531,16 kuna sa PDV-om.

Projekt zajednički financiraju Hrvatske vode i Općina Draž temeljem Sporazuma o zajedničkoj suradnji kojeg su u lipnju 2019. potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i općinski načelnik Stipan Šašlin.