Proračun Općine

pdf Tromjesećno financijsko izvješće 01.01 - 31.03.2018 ( pdf, 1.38 MB ) (171 preuzimanja) Popularno
pdf Godišnje izvršenje obračuna proračuna za 2017 godinu ( pdf, 805 KB ) (161 preuzimanja) Popularno
pdf Godišnje izvršenje obračuna proračuna za 2017 godinu ( pdf, 2.82 MB ) (155 preuzimanja) Popularno
archive Financijska izvješća za 2017 godinu ( zip, 15.16 MB ) (162 preuzimanja) Popularno
pdf Izmjene i dopune proračuna Općine Draž za 2017 godinu i projekcije za 2018 - 2019 godinu ( pdf, 5.29 MB ) (193 preuzimanja) Popularno
pdf Proračun Općine Draž za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu ( pdf, 9.15 MB ) (205 preuzimanja) Popularno
pdf Devetomjesečno financijsko izvješće za 2017 godinu ( pdf, 5.20 MB ) (223 preuzimanja) Popularno
dokument Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Draž za 2017 godinu ( pdf, 21.80 MB ) (229 preuzimanja) Popularno
dokument Polugodišnje financijsko izvješće za 2017 godinu ( pdf, 17.47 MB ) (188 preuzimanja) Popularno
spreadsheet Tromjesečno financijsko izvješće za 2017 godinu ( xls, 1 MB ) (263 preuzimanja) Popularno
archive Godišnji obračun proračuna 2016 ( zip, 19 KB ) (296 preuzimanja) Popularno
archive Godišnje financijsko izvješće za 2016 godinu ( zip, 41.99 MB ) (419 preuzimanja) Popularno
pdf Godišnje izvješće - 2016 ( pdf, 213 KB ) (268 preuzimanja) Popularno
archive II izmjena i dopuna plana proračuna za 2016 i projekcije za 2017-2018 godinu ( zip, 25 KB ) (222 preuzimanja) Popularno
archive Proračun Općine Draž za 2017 godinu ( zip, 31 KB ) (301 preuzimanja) Popularno
pdf Devetomjesečno financijsko izvješće za 2016 godinu ( pdf, 3.06 MB ) (230 preuzimanja) Popularno
archive Šestomjesečno financijsko izvješće za 2016 godinu ( zip, 2.92 MB ) (247 preuzimanja) Popularno
dokument Izmjene i dopune Proračuna za 2016 godinu ( rtf, 299 KB ) (428 preuzimanja) Popularno
archive 2015 - Financijska izvješća ( zip, 2.16 MB ) (421 preuzimanja) Popularno

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.