Proračun Općine

pdf Prijedlog Proračuna za 2019 godinu i projekcije za 2020. i 2021 ( pdf, 1009 KB ) (60 preuzimanja)
pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine draž za 2018 ( pdf, 1.48 MB ) (110 preuzimanja) Popularno
pdf Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 01.01.2018-30.06.2018. ( pdf, 1.06 MB ) (114 preuzimanja) Popularno
pdf Izvještaj o obavezama za 01.01.2018-30.06.2018. ( pdf, 225 KB ) (94 preuzimanja)
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 01.01.2018-30.06.2018. ( pdf, 1.89 MB ) (111 preuzimanja) Popularno
pdf IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018 I PROJEKCIJE ZA 2019 I 2020 NA 3 RAZINI ( pdf, 1013 KB ) (140 preuzimanja) Popularno
pdf IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018 ( pdf, 45 KB ) (83 preuzimanja)
pdf Tromjesećno financijsko izvješće 01.01 - 31.03.2018 ( pdf, 1.38 MB ) (117 preuzimanja) Popularno
pdf Godišnje izvršenje obračuna proračuna za 2017 godinu ( pdf, 805 KB ) (123 preuzimanja) Popularno
pdf Godišnje izvršenje obračuna proračuna za 2017 godinu ( pdf, 2.82 MB ) (107 preuzimanja) Popularno
archive Financijska izvješća za 2017 godinu ( zip, 15.16 MB ) (130 preuzimanja) Popularno
pdf Izmjene i dopune proračuna Općine Draž za 2017 godinu i projekcije za 2018 - 2019 godinu ( pdf, 5.29 MB ) (162 preuzimanja) Popularno
pdf Proračun Općine Draž za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu ( pdf, 9.15 MB ) (169 preuzimanja) Popularno
pdf Devetomjesečno financijsko izvješće za 2017 godinu ( pdf, 5.20 MB ) (192 preuzimanja) Popularno
dokument Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Draž za 2017 godinu ( pdf, 21.80 MB ) (203 preuzimanja) Popularno
dokument Polugodišnje financijsko izvješće za 2017 godinu ( pdf, 17.47 MB ) (162 preuzimanja) Popularno
spreadsheet Tromjesečno financijsko izvješće za 2017 godinu ( xls, 1 MB ) (238 preuzimanja) Popularno
archive Godišnji obračun proračuna 2016 ( zip, 19 KB ) (268 preuzimanja) Popularno
archive Godišnje financijsko izvješće za 2016 godinu ( zip, 41.99 MB ) (395 preuzimanja) Popularno
pdf Godišnje izvješće - 2016 ( pdf, 213 KB ) (242 preuzimanja) Popularno

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.