Proračun Općine

archive Proračun Općine Draž za 2017 godinu Popularno

246 preuzimanja

pdf Devetomjesečno financijsko izvješće za 2016 godinu Popularno

176 preuzimanja

archive Šestomjesečno financijsko izvješće za 2016 godinu Popularno

196 preuzimanja

1. Izvještaj proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
2. Izvještaj o prihodima i rashodima.
3. Polugodišnji izvještaj po izvodima.
4. Dodatak polugodišnjem izvještaju.

dokument Izmjene i dopune Proračuna za 2016 godinu Popularno

374 preuzimanja

archive 2015 - Financijska izvješća Popularno

370 preuzimanja

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.