Sanacija građevnog otpada koji sadrži azbest

Temeljem članka 53 Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" , broj 94/13.) i članka 30. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadžu azbest ("Narodne novine", broj 69/16.), načelnik Općine Draž objavljuje

Javni poziv

vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Više u prilogu...