II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za javnost

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članku 38. Statuta Općine Draž( „Službeni glasnik“ Općine Draž, broj: 01/13) i Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž („Službeni glasnik“Općine Draž, broj: 04/14), općinski načelnik Općine Draž, kao nositelj izrade objavljuje OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž. (Više u dokumentu za preuzimanje)

 

pdf  II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za javnost (238.92 kB)