WiFi4EU je inicijativa Europske Komisije kojom se osigurava visokokvalitetan besplatan pristup internetu

WiFi4EU je inicijativa Europske Komisije kojom se osigurava visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za wi-fi na javnim prostorima, kao što su parkovi, trgovi, uprave, javne zgrade itd.

Na prvom natječaju u sklopu europske inicijative WiFi4EU, Općini Draž dodijeljen je voucher vrijednosti od 15.000 eura. Dodijeljenim sufinanciranjem Općina Draž je izgradila besplatnu bežičnu Internet mrežu na javnim prostorima.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant agreement) je sa Innovation and Networks Executive Agency (INEA) potpisan dana 19. prosinca 2018. godine. Općina Draž je 06. kolovoza 2019. godine sklopila ugovor o nabavi s Markoja d.o.o. u sklopu kojeg je izvršena isporuka WIFI opreme i instaliranje bežičnog interneta prema uvjetima  natječaja WIFI4EU.

Tijekom mjeseca svibnja 2020. godine pušten je u rad besplatni WIFI pristup internetu za sve mještane i posjetitelje općine Draž u okviru projekta WIFI4EU.

Besplatan internet dostupan je na 12 lokacija u svih 6 naselja na području općine Draž:

BATINA:

 • DRUŠTVENI DOM (područje oko društvenog doma, Trg Slobode, ljekarna)
 • DVD Batina (područje oko zgrade DVD Batina, kružnog toka te nogometnog igrališta)

DRAŽ:

 • OSNOVNA ŠKOLA DRAŽ (područje oko škole te Doma kulture)
 • STADION NK MLADOST I PARK (područje oko nogometnog igrališta i parka, zgrade Općine Draž)
 • PLAŽA

GAJIĆ:

 • DRUŠTVENI DOM (područje oko društvenog doma, nogometnog igrališta, parka, prostorije DVD-A)

TOPOLJE:

 • DRUŠTVENI DOM (zgrada osnovne škole, DVD-a)

DUBOŠEVICA:

 • NOGOMETNO IGRALIŠTE
 • PARK (područje dječjeg igrališta, crkve, malog stadiona)
 • DRUŠTVENI DOM (područje oko osnovne škole, društvenog doma, zgrade DVD, pošte)

PODOLJE:

 • DVD PODOLJE (područje oko zgrade društvenog doma i zgrade DVD-a)

Provedbom ovog projekta pridonijet će se poboljšanju pristupa internetskim uslugama i povećati kvaliteta života u lokalnim zajednicama.