Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 14 Travanj 2021 14:21

Rješenje o prijmu - REFERENT - PROJEKT KOORDINATOR - 1 izvršitelj (m/ž)

O G L A S za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike KLASA: 910-01/20-06/21, URBROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I“ za provedbu projekta „Omogućimo socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0278 od 05. listopada 2020. godine za radno mjesto 1. REFERENT –PROJEKT KOORDINATOR - 1 izvršitelj (m/ž), rješenje o prijmu.