Službeni glasnik općine Draž, online izdanje.

Službeni glasnik Općine Draž je službeno glasilo Općine Draž u kojem se objavljuju odluke i drugi akti Općine Draž, kao i akti jedinica lokalne samouprave koje nemaju svoje glasilo.