Petak, 17 Rujan 2021 10:37

Kontejneri za komunalni otpad


Odlukom Općine Draž, kontejneri namijenjeni odlaganju miješanog komunalnog  otpada koji su raspoređeni po vikend – naseljima diljem općine,  trajno su  uklonjeni  s trenutnih lokacija i odlaganje otpada više neće biti moguće na dosadašnji način.

Baranjska čistoća poziva vlasnike nekretnina za odmor na navedenim područjima na prijavu i potpisivanje Ugovora o preuzimanju miješanog komunalnog otpada te razvrstane plastike, papira, stakla i metala. S obzirom na količinu otpada koju korisnik proizvede, dogovorom će biti određen volumen potrebne posude koja će biti besplatno dodijeljena, a Baranjska čistoća se obvezuje prikupljanju otpada prema redovnom rasporedu odvoza za područje cijele općine Draž.

Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine, kao što su vikendice, izjednačeni su po pravima i obvezama s korisnicima koji trajno koriste nekretninu te su dužni biti prijavljeni i podmirivati uslugu gospodarenja otpadom.

Za više informacija obratite  se na broj telefona Baranjske čistoće  031/700-810 ili osobnim dolaskom na adresu Ulica Republike 11, Beli Manastir

 

reciklazno dvoriste baranjska cistoca 2022