Petak, 21 Lipanj 2024 12:19

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - „Nabava proizvoda za higijenu i njegu “ u sklopu projekta „Zaželi – dugotrajnu skrb u Općini Draž“, SF.3.4.11.01.0559, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.