Petak, 27 Studeni 2020 15:33

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave robe „Nabava vozila“ u sklopu projekta „Omogućimo socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ UP.02.2.2.06.0278

Utorak, 27 Listopad 2020 23:55

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Opremanje društvenog doma u Batini“ Broj jednostavne nabave : OD-41/20 CPV: 39100000

Srijeda, 12 Kolovoz 2020 14:54

Poziv na dostavu ponuda. Javna rasvjeta u naselju Batina (osim ulica sv. Ivana Nepomuka i Dunavske ulice) 3. dio“ Broj jednostavne nabave : OD-38/20 CPV: 45232200-4

Srijeda, 08 Srpanj 2020 11:46

POZIV NA DOSTAVU PONUDA IZGRADNJA RASVJETE ZA IGRALIŠTE U DRAŽU OD-24/20 CPV : 45212200-8 Ponovljeni postupak