POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.13.0262, „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto radnica za pomoć u kući, na testiranje putem intervjua. Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Oglas.

Testiranje kandidata putem intervjua s područja općine Darda održati će se u službenim prostorijama Općine Darda, na adresi Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda 27.studenog 2020. (petak), kandidati od 8.00 sati.

Testiranje kandidata putem intervjua s područja općine Draž održati će se u službenim prostorijama Općine Draž, na adresi Braće Radića 58, 31305 Draž 30.studenog 2020. (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 12. studenog 2020. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), Općine Darda (darda.hr) i Općine Draž (draz.hr).
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:

  1. Po dolasku na usmeno testiranje od kandidata se očekuje da ponesu zaštitnu masku za lice
  2. Od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na Oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
  3. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se komunikacijske vještine, motivacija, intelektualne vještine.

Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do 5.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata dostavlja načelniku Općine Darda.
Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, načelnik donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog kandidata.

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Općine Darda i Općine Draž objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na Oglas.
Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.