Općinsko vijeće Općine Draž 2017 - 2021

1. EVA BALATINAC, HDZ, predsjednica Općinskog vijeća
2. MATIJA TADIJANOV, HDZ
3. ADAM VESELI, HDZ
4. IVAN VINOJČIĆ, HDZ
5. ZDENKA ABRAMOVIĆ, HDZ
6. JOSIP GORJANAC, HDZ
7. ERIKA KUČERA, HDZ, ( n.m.)
8. ANTON VINOJČIĆ TUNA, HDSSB
9. STJEPAN BALATINAC, HDSSB
10. MAJA KEŠIĆ MASLE, HDSSB
11. TIBOR VIRAG  ( n.m.) , KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
12. KRISTINA ŠIPOŠ (n.m) , KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, prva potpredsjednica Općinskog vijeća
13. ČASLAV KOSTOV, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
14. STJEPAN MARTINOV dr.vet. med., HSS

Temeljem članka 10. stavak 1. točka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj : 25/13) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način, između ostalog  i „zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti. “

U nastavku donosimo:

- Preglede dnevnih redova i zapisnike sa sjednica općinskog vijeća Općine Draž

Odluke usvojene na sjednicama općinskog Vijeća Općine Draž, objavljuju se u „Službenom glasniku“ Općine Draž.

Više u ovoj kategoriji: Općinski načelnik i zamjenici »