Valentina Avdičević, mag.iur.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draž

Tel: 031/736-517 Email: procelnik[@]draz.hr

 

Roland Tatai

Samostalni referent za financije i računovodstvo

Tel: 031/736-358 Email: racunovodstvo[@]draz.hr

 

Ljiljana Kuštro

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Tel: 031/736-518 Email: komunalno[@]draz.hr

 

Jasmina Gujčić

Referent, administrativni tajnik

Tel: 031/736-100 Email: draz[@]draz.hr

 

Ana Lazić

Viši stručni suradnik za EU projekte

Tel: 031/736-358 Email: projekti[@]draz.hr

 
Djelatno vrijeme sa strankama: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00 sati.