Zbrinjavanje pasa lutalica i ostale higijeničarske usluge

Obavijest

 
Obavještavaju se mještani Općine Draž, naselja Batina, Draž, Podolje, Gajić, Topolje i Duboševica, kako je Općina Draž sklopila ugovor o izvođenju poslova higijeničarske službe na području Općine Draž s veterinarskom stanicom Beli manastir.
 
Građani mogu prijave o hvatanju i zbrinjavanju pasa lutalica i ostalih usluga prijaviti na slijedeće brojeve telefona: 031/ 700-133, 031/ 736-518.
 
Općina Draž