1. EVA BALATINAC - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
 2. SAŠA IVIČIN - HRVATSKA - DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
 3. MARKO BUBALOVIĆ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
 4. BRIGITA MOLNAR - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
 5. ANAMARIJA BAČVANIN - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
 6. IVAN VINOJČIĆ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
 7. BARBARA KNEŽEVIĆ - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositeljica kandidacijske liste: BARBARA KNEŽEVIĆ
 8. STJEPAN MARTINOV - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositeljica kandidacijske liste: BARBARA KNEŽEVIĆ
 9. PAVLE ŠKULAC - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositeljica kandidacijske liste: BARBARA KNEŽEVIĆ
 10. DANIJEL BOŠNJAK - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositeljica kandidacijske liste: BARBARA KNEŽEVIĆ
 11. MAGDALENA MIHAJLOVIĆ - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositeljica kandidacijske liste: BARBARA KNEŽEVIĆ
 12. TIBOR VIRAG - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositelj kandidacijske liste: ŠANDOR ŠIPOŠ
 13. MARIJA ČAPO - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositelj kandidacijske liste: ŠANDOR ŠIPOŠ
 14. KRISTINA ŠIPOŠ - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositelj kandidacijske liste: KRISTINA ŠIPOŠ

EVA BALATINAC - PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Općine Draž (HRVATSKA DEMOKRATSKA  ZAJEDNICA – HDZ)

MARIJA ČAPO - POTPREDSJEDNICA  Općinskog vijeća Općine Draž (  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, Nositelj kandidacijske liste: ŠANDOR ŠIPOŠ)

SAŠA IVIČIN - POTPREDSJEDNIK Općinskog vijeća Općine Draž (HRVATSKA - DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ)

Temeljem članka 10. stavak 1. točka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj : 25/13) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način, između ostalog  i „zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti. “

U nastavku donosimo:

- Preglede dnevnih redova i zapisnike sa sjednica općinskog vijeća Općine Draž

Odluke usvojene na sjednicama općinskog Vijeća Općine Draž, objavljuju se u „Službenom glasniku“ Općine Draž.

Više u ovoj kategoriji: Općinski načelnik »