Komunalni otpad

komunalni otpad

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom , obveza Općine Draž je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu. Općina Draž, Draž Braće Radića 58, 31305 Draž, ili dojaviti na telefon: 031/736-518, ili na email adresu kontakt osoba: Ljiljana Kuštro, viši referent za komunalno gospodarstvo.

Obrazac za prijavu nepropisnog odbačenog otpada! Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Draž će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Više o zbrinjavanju otpada na: Baranjska Čistoća