Komunalni otpad

Povodom upita korisnika o odvozu miješanog komunalnog otpada u novoj godini, ovim putem donosimo pojašnjenje vezano uz najavljeno smanjenje broja odvoza.

Smanjenje broja odvoza miješanog komunalnog otpada na dvotjedni režim Baranjska čistoća d.o.o. nije uvela s početkom 2022. godine i trenutno se odvoz i dalje vrši prema dosadašnjem rasporedu. Raspored dvotjednog načina odvoza, koji je isporučen korisnicima uz posljednje uplatnice za uslugu gospodarenja otpadom, predstavlja opciju prema kojoj će se odvoz provoditi kada se u određenom trenutku ispune uvjeti i započne sa smanjenjem broja odvoza na minimalno jednom u dva tjedna.

Tijekom 2022. godine korisnici Baranjske čistoće d.o.o. će, nakon donošenja novih ‘Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom’ od strane jedinica lokalne samouprave, putem ‘Izjave o načinu korištenja usluge’ biti u mogućnosti izjasniti se o broju odvoza koji odgovara njihovim vlastitim potrebama, u rasponu od najmanje jednom u dva tjedna do odvoza na tjednoj bazi.

Cilj predstavljenog je potaknuti korisnike na odvojenu predaju otpada kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biootpada u proizvedenom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje.

Više na: Baranjska čistoća

 

kalendar odvoz baranjska cistoca 2022 2

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom , obveza Općine Draž je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu. Općina Draž, Draž Braće Radića 58, 31305 Draž, ili dojaviti na telefon: 031/736-518, ili na email adresu kontakt osoba: Ljiljana Kuštro, viši referent za komunalno gospodarstvo.

Obrazac za prijavu nepropisnog odbačenog otpada! Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Draž će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Više o zbrinjavanju otpada na: Baranjska Čistoća